O nás, predstavenie firmy

Autoškola vznikla 2.8.1990 na základe právoplatného rozhodnutia Okresného národného výboru odboru miestneho hospodárstva. Keďže na základe žiadosti zo dňa 22.6.1990 boli splnené podmienky pre prípravu vodičov motorových vozidiel skupiny AM, B, autoškola začala s prípravou už začiatkom septembra 1990 pod firemným názvom Autoškola František Mihaľ. Po dvoch rokoch úspešnej činnosti sme do svojich služieb zaviedli doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení skupiny B.

Klientelu vytvárajú prevažne žiaci stredných škôl a stredných odborných učilíšť , v nemalej miere aj starší občania mesta Vranova nad Topľou aj okolitých dedín okresu. Autoškola sa stále usiluje udržať si kvalitu prípravy mladých vodičov pri čo najnižšom množstve neúspešných skúšok. Za tým účelom neustále vylepšuje a modernizuje výcvikovú základňu novými modernými učebnými pomôckami.

Vychádzame v ústrety aj menej talentovaným a telesne postihnutým zákazníkom, ktorí potrebujú osobitný prístup a aj viac času pokiaľ zvládnu celú radu praktických úkonov. Organizujeme teoretickú aj praktickú prípravu cez víkendové dni pre tých zákazníkov, ktorí sú zamestnaní v smenových prevádzkach , alebo za prácou dochádzajú ďalej od domova.

Prípravu budúcich vodičov vykonávajú kvalifikovaní inštruktori s niekoľkoročnou praxou. Ponúkame komplexný výcvik pre skupiny AM, B1 a B, kondičné jazdy pre tých, ktorí dlhšiu dobu nesedeli za volantom a doškoľujeme vodičov z oblasti pravidiel cestnej premávky.